Асуулт, Хариулт

Монголын төмөр замын урт нь ОХУ-ын хилээс БНХАУ-ын хойд хил хүртэл нийт 1110 км үргэлжилсэн байдаг. Энэ чиглэлээр тээвэр хийхэд бусад чиглэлээс богино хугацаанд хямд зардлаар тээвэр хийх боломжтой юм. 

Үйлчилүүлэгчдийнхээ хүсэлтээр бид түүвэр болон задгай,чингэлэг ачаа барааг нийслэл хотын хаана ч хаалганаас хаалганд хүргэж өгөх үйлчилгээг түргэн шуурхай аюулгүйн өндөр түвшинд хүргэнэ.